is toegevoegd aan uw favorieten.

Sprokkelingen van een mysticus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel eischt deze bevrijding, maar of deze zal geschieden langs den langen en vervelenden weg van evolutie of langs het oneindig veel snellere pad van Inwijding, hangt er maar van af, of wij al of niet bereid zijn om onze medewerking te verkenen. Het meerendeel der menschen gaat door het leven met oogen, die niet zien en met ooren, die niet hooren. Zij zijn geheel in beslag genomen door hun materieele zaken, koopen en verkoopen, werken en vermaken zich, en hebben volstrekt geen begrip of belangstelling voor het doel van het bestaan; en wanneer het hun zou worden duidelijk gemaakt, dan is het nauwelijks aan te nemen, dat zij met dat doel zouden instemmen en er naar zouden streven, omdat zij het offer, dat het inhoudt, niet zouden aanvaarden.

Het is geen wonder, dat de Christus in het bijzonder een beroep doet op de armen en dat Hij den nadruk legt op de moeilijkheid voor den rijke om het koninkrijk der hemelen in te gaan, want zelfs nu in onzen tijd, nu de menschheid in de school van evolutie twee duizend jaar is verder gegaan sedert Zijn dag, bevinden wij, dat verreweg het meerendeel der menschen hun huizen en hun grondbezit, haar hoedjes en japonnetjes, de genoegens van het uitgaan, danspartijtjes en diners, meer waardeeren dan de schatten in den hemel, die door dienst en zelfopoffering worden vergaderd- Ofschoon zij verstandelijk de schoonheid van het geestelijke leven wel inzien, verdwijnt de begeerte om daartoe te geraken in het