Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schelluinen.

447

ontslapen den 4 November 1714. Hier leyt begraven den Weleerwaarden Heer Petrus Laurentius Boerma gebooren te Brielsnieuwland den 13 Yanuary 1742 tot predicant bevestigt te Schelluynen den 12 Yuny 1768 en is in den Heeren ontslapen den 27 Maart en begrave den 31 Maart 1775 beyde dese verwachtende de opstandinge des vleesch met de geloovigen.

2. Hier leyt begraven Geisbert Arentsz. die sterf int jaer.... februwary ende Anna Jansdr. sijn huysvrou sterf ao. 1611 den 3 September. (Wapen een merk, waaronder A. I.)

Hier leyt begraven Jan Geysbertsen van der Hoof 6terft den 22 April ao. 1639.

Oude Ned. Herv. Kerk te Scheveningen.

Van grafzerken en grafmonumenten is alleen nog zichtbaar een monument, waarop een wit marmeren vaas.

Op het voetstuk in wit marmer een wapen, zijnde: Van Heemskerck (de klimmende leeuw); daarboven een kroon en daarboven weer twee gekroonde helmen. Helmteekens: I. een dubbele adelaar onder een keizerskroon; II. een uitkomende leeuw. Schildhouders rechts: een adelaar met een band om den hals, en een L op de borst, waarboven een keizerskroon; links een griffioen. Naast het schild twee banieren, op I. de dubbele adelaar met kroon boven de koppen; II. een leeuw.

Daaronder: Ossa Cornelii ab Heemskerck.

Blijkens het bij 's Gravenhage reeds aangehaalde boek van A. F re se waren in 1778 nog de volgende grafschriften te zien:

2. Hier is beg. Adriae Jansz. Hoeck sceepen in den Haghe en sterf den 4 November anno 1580 zaliger gedt.

3. Hier legt begrave Hieronymus Vorselius was dienaer des woorts hier 24 jaer, sterf den 8 Juni anno 1608 en sin huisvrouw Aelgetis dochter sterf anno 1608.

4. Hier leydt begraven Cornelis Arents Schagen schepen van den Haghe sterf in den jare 1611 den 24en December Cors (?) avont oud 52 jaren.

Sluiten