Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

585

Giuliano en Domenico d'Agnolo bouwen Palazzo • Ce ra mei li (lijkend op P. Farnese) en Palazzo 5 Buturlin (dat herinnert aan P. Guadagni). De hal • van de Mercato nuoyo, een bijbouw van Pal. ! Vecchio, werd door Battista del Tasso (f 1555) J gebouwd. S Mantua. Giulio Romano begint hier in 1525 den * bouw van Palazzo del Tè.

Padua bezit eveneens een fraai Hoog-Renaissance • paleis in Palazzo Giustiniani, met prachtige ï arcaden, uit 1525, een ontwerp van Giovanni \ Maria Falconetto (1458—1534). Van den- j zelfden zijn afkomstig: Porta San Giovanni, ï 1521 en Porta Savonarola, 1530. Bij Siena bouwt Peruzzi de villa Balearo. Verona. Hier is voornamelijk MicheleSam- ! micheli (1484—1559) werkzaam; verscheiden £ paleizen worden aan hem toegéschreven. Palazzo £ Fig. 617. NBe vilacqua is voor de benedenverdieping op- £ getrokken in rustica, met rustica pijlers, terwijl de £ bovenverdieping tusschen gecanneleerde zuilen drie ; groote rondbogen heeft, waarnaast en waartusschen • Fig. 618. vier kleinere. Palazzo Canossa is beneden geheel £ als open hal opgevat; Palazzo P o m p e i is beneden £ geheel rustica, zonder pilasters. Behalve voorts het • kleinere Palazzo Verri zijn ook door hem ge- £ bouwd de vestingwerken, waarvan nog een drietal •

zeer fraaie poorten is bewaard gebleven, de Porta • *"••••••••••••••••••••• .

Stuppa, Porta Nuova en Porta S. Zeno, alle £ 635- Koepel van de St. Pieterskerk te Rome. £ met rustica pilasters en zuilen.

Vènefië. Ook hier bouwt Sammicheli vestingbouwwerken, en de zeer fraaie paleizen: Palazzo Grimani Fig. 610. (1550), Palazzo Bragadini, Corner-Spinelli en Mocenigo. pig 537

Een bijzondere schoonheid is den werken van Jacopo Tatti, genaamd Sansovino (1486—1570) eigen. Van zijn paleizen zijn te noemen Palazzo Cavrian, Loredan (1540), Dolfin (1560) en Palazzo Corner della Ca Grande (1532). Het laatste is beneden rustiek met een open hal van bogen, terwijl de vensters boven tusschen dubbelzuilen zijn aangebracht; een mezzanino ontbreekt ook hier niet. Ook de Zee ca (munt) is van Sansovino, evenals zijnmeesterwerk.de Biblioteca di San Mare o, die in het algemeen geldt als een der mooiste, zoo niet het mooiste burgerlijk gebouw uit de Italiaansche Renaissance. Fig. 619. Aan de beneden open hal is de Dorische, aan de bovenverdieping de Ionische orde verwerkt. Zeer fraaiJs ook het fries, waarin horizontale vensters. Toch heeft deze Bibliotheek, die tijdens den bouw instortte, zijn gevangenneming tengevolge gehad, zoodat hij bij zijn tijdgenooten zijn naam verspeeld heeft. Heel bekend is ook de Logetta, aan den voet Fig. 621.

Sluiten