Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

598

DE RENAISSANCE IN SPANJE EN PORTUGAL.

Fig. 646. Renaissance ornament uit het koor van Dom te Saragossa.

den

zuivere nabootsing van de Italiaansche Hoog-Renaissance, hier Graeco-Romano stijl genaamd. Nu verdwijnt meer en meer het gemengd karakter van de ornatie, maar soberder in de versiering worden de prachtlievende Spanjaarden niet. De Fig- 646. Hoog-Renaissance, die samenvalt met de regeering van Philips II (1556—1598) berust op meer diepgaande studie, en vooral Palladio vindt navolgers aan het uitwendige der gebouwen. De kathedralen behouden het specifiek Spaansche in grondplan en distributie; ook de Fig- 647. paleizen behouden een eigen karakter; vlakke, lange, onversierde benedenverdieping, loggia's, zware

kroonlijsten en platereske bekroningen hierboven, met lage vierkantehoektorens. Ongeveer 1625 begint voor Spanje het Baroktijdperk.

OVERZICHT DER MONUMENTEN.

SPANJE. Vroeg-Renaissance.

Santiago de Compostella. Een der vroegste Renaissance gebouwen is de kruisgang van de kathedraal Santiago de Compostella, begonnen 1511; gedeeltelijk nog in Gothische constructie zijn de decoratieve onderdeden in Renaissance vorm.

Leon. Ook hier is de in 1550 voltooide kruisgang Renaissance. Van het in 1514 begonnen klooster van S. Marcos lijkt de gevel, ontworpen door Juan de Bajados, gedeeltelijk Italiaansch, gedeeltelijk Vlaamsch.

Valladolid. Enrique de Egas (f 1534) bouwt hier het Co 11 egio. Het Co 11 egio de San Gregorio heeft een in het laatst van de

Fig. 647. Kathedraal te Granada.

Sluiten