Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« DE RENAISSANCE IN SPANJE EN PORTUGAL.

599

\ • Fig. 648. Het Escorial te Madrid. t

15' eeuw voltooide binnenplaats, zeer rijk opgevat in gedeeltelijk Vlaamsche Gothiek, gecombineerd met Renaissance motieven.

Burgos. Francisco de Colonia bouwt in 1512 het portaal van de Sakristie van de Kathedraal, en in 1519 wordt de beroemde gouden trap aan de Kathedraal door Diego de Siloe voltooid. Ook het portaal van het hospitaal del Rey (1526) en het Casa Miranda (1543) met de fraaie Korinthische zuilenhof zonder bogen, zijn Renaissance gebouwen.

Selamanca. Heel rijk is het portaal van het Collegio mayor (1521), de universiteit. Het in 1530 voltooide, drie verdiepingen hooge portaal is uitsluitend decoratief zonder vensters. Het eindigt naar boven nog in Gothische pinakels. Het portaal van de S. Esteban (1524-1616), is door Juan de Alava in een diepe hooge nis gebouwd. In Salamanca zijn verder nog te noemen het fraaie paleis de Monterey, Casa de las Muertes en Casa de la Salnia.

Tokdo. Enrique de Egas, zoon van een Zuid-Nederlander uit Brussel, is de ontwerper van het portaal van het hospitaal Santa Cruz (1504—1514), het rijkste voorbeeld van dePlateres- Fig. 644. kostijl. Op de binnenplaats staan slanke Ionische zuilen, met den hoogen Moorsche blad-hals. Fig. 643.

Alonso de Covarrubias bouwt een kwart eeuw later het portaal van het klooster San Clemente, den Noordgevel van het Alcazar, en de kapel van de koningen in de kathedraal van Toledo (1534). Ook in

Alcala bouwt Covarrubias in 1534 de zuilenhof van het aartsbisschoppelijk paleis, met twee verdiepingen, beneden rondbogen, boven met een hoofdgestel, rustend op consolevormig tusschenstuk tusschen kapiteel en architraaf. Dit tusschenstuk is voor de Spaansche Renaissance karakteristiek. Vermeldenswaard zijn voorts te Alcala de gevel van de Universiteit, door Rodrigo Gil Ontanon (1553) en het Carmelitenklooster.

Guaria/arara. De gevel van het paleis del' Infantada, door Enrique de Egas.

Lupiana. Het klooster aldaar. pj g^g

Sevilla. Het stadhuis, Casa de Ayuntamiento, begonnen 1527door Diego de Riano, die alleen den rechter vleugel voltooide (de rest dateert uit de 19* eeuw) is ongeëvenaard rijk.

Sluiten