Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL.

735

De Plaza Mayor te Salamanca is een schepping van de gebroeders Quinones, die tusschen de jaren 1720—1733 werd uitgevoerd.

Valladolid. Narciso Tomé voltooit hier in 1715 de Universiteit, waaraan een fraai portaal. Van hem is ook afkomstig de zoogenaamde Trasparente, een o verrijk hoogaltaar in de Kathedraal van Toledo, van fraaie perspectievische werking, met beelden en schilderwerk.

Madrid. De kapel van S. Isidro Labrador, aan de S. Andrés, werd tusschen 1657—1663 door Sebastiaan Herrera Barnuevo gebouwd in Neo-Plateresken stijl. Het inwendige, bekleed met wit, geel, groen en rood marmer, is overdekt met vruchten- en bloementrossen.

De gouden kapel (van de Nuestra Senora de la Soledad) in de S. Isidro el Real, werd van 1626 tot 1651 door Fray Francisco Bautistas gebouwd. Van Jeronimo en Nicolas Churriguera, is het prachtige Hospicio Provincial, met bijzonder portaal. 'Fig. 783

Valencia. Tusschen 1740 en 1745 werd het Casa del Marqués de Dos Aguas naar een ontwerp van den schilder R o v i r a gebouwd. De vensters zijn rijk omlijst, evenals het portaal, dat over twee verdiepingen doorloopt. Een sousterrein en een lage zolderverdieping met ovale vensters zijn kenmerkend. Zeer schilderachtig is ook het portaal van de San Andrés, waaraan gewonden zuilen voorkomen.

Granada. Tusschen 1727 en 1764 bouwde Fray José Manuel Vasquez de kleine éénbeukige kerk, de sacristie van Cartuja, waarvan de beeldhouwer Luis de Arevalo het inwendige versierde. Een meer barokke versiering kan men zich niet voorstellen; in alle details spreekt beweging. Zelfs de pijlerschachten en lijsten zijn volledig overdekt met decoratieve elementen, die duidelijk invloeden doen zien uit Indië en Mexico. Zooals in Mexico ook Spaansch barokke-kerken werden gebouwd, waarvan als voorbeeld moge dienen het portaal van de Sagrario Metropolitan o. Fig. 812

Loyola. In de geboorteplaats van den stichter van de Jezuitenorde werd een kerk te zijner eere gebouwd. Deze kerk, tusschen 1689 en 1738 door Ignacio de Ibero (f 1766) voltooid volgens ontwerp van den Italiaan Carlos Fontana, ligt in een rechthoekig Collegio imperial met drie binnenhoven, en wordt genoemd de San Ignacio de Loyola. De kerk is rond met ruime porticus, omgangen en een tambour met koepel, die door acht zware pijlers wordt gedragen.

Madrid. Het tegenwoordige paleis van Justitie, een uitgestrekt gebouw, was vroeger het Klooster van SalesasReales, dat van 1750—1758 door René Carlier werd gebouwd. Het oude koninklijke paleis verbrandde in 1734. Het nieuwe Koninklijke Paleis was een ontwerp van Philippo Juvara, die door Philip V als hof bouwmeester naar Spanje was beroepen. Juvara stierf nog voor de bouw was begonnen, terwijl eerst ten gevolge van tegenwerking in 1737 de eerste steen werd gelegd van het gebouw, dat door Juvara's leerling Giovani Batista Saccheti uit Turijn {f 1764) werd voltooid.

Aan den gevel is duidelijk te zien, dat hij werd ontworpen door een Italiaan. Op een rustica benedenverdieping, zonder stootvoegen, Volgt de groote Dorische pilasterorde; aan de middenrisaliet zijn gecanneleerde ionische halfzuilen toegepast, evenals aan de weinig sprekende hoekrisalieten. Een zware kroonlijst met balustraden kroont het geheel. Op de hoofdverdieping liggen onder meer een zuilenzaal en een troonzaal, sterk onder Franschen Rococo invloed. De slotkapel ligt in de hoofdas van het gebouw. Dit bouwwerk, waarvan

Sluiten