Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

736

BAROK EN ROCOCO IN SPANJE EN PORTUGAL. t

ï Fig. 813. Klooster te Mafra. S

in 1749 Ventura Rodriguez de leiding kreeg, was voor de Spaansche bouwkunst beslissend: begin van het einde van den Barokstijl.

La Granja (bij Segovia). Het paleis van Ildefonso werd in 1721 naar het ontwerp van Teodoro Ardemans (4/ 1726) begonnen; de in 1739 door Sacchetti voltooide tuingevel was een ontwerp van Juvara, in Paladiaanschen stijl.

Door Philips V (1700—1746), een neef van Lodewijk XIV, werden verschillende Fransche architecten naar Spanje ontboden, o.a. René Carlier en Etienne Boutelou en nog vele decorateurs. Zoo is het te verklaren, dat bij den parkaanleg geheel de plannen van Versailles zijn gevolgd.

Aranjuez. Het slot was reeds in 1574 begonnen; P. C. Idogro en Giacomo Bonavia (4/ 1760) moesten op koninklijk bevel de strenge richting van Herrera volgen. Toch spreekt uit het geheel de Fransche geest. Als decorateur werkte in dit gebouw de beroemde schilder Alexandro Gonzalez Velasquez (4/ 1777). Fig. 811. Sevilla. Het portaal van het paleis S. Telmo werd in 1725 ontworpen door Leonardo de Figueroa, doch eerst ruim een halve eeuw later uitgevoerd. De portaalbouw is drie verdiepingen hoog en steekt ver boven den twee verdiepingen hoogen gevel uit. Het geheel is van kenmerkend Spaansch-barokken stijl.

Cadiz. In 1720 werd begonnen met den bouw van de nieuwe kathedraal volgens ontwerp van Vicente Acero (1722). Deze driebeukige basiliek van groote breedte is nog uitgebreid door zijkapellen, terwijl de dwarsbeuk aan weerszijden eindigt in een uitspringende abside. Een kapellenkrans omringt, als voortzetting van de zijbeuken, den koorbouw, bestaande uit vijf zijden van een regelmatigen achthoek met omgang. De kerk is 55 meter breed en 114 meter lang. De gevel is gedeeltelijk klassicistisch,doch barok in de gebogen gevelvlakte; in het midden bevindt zich een rondboognis, bekroond door een tympan en geflankeerd door twee lage ronde torens, afgedekt met koepeltjes.

Sluiten