Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loonen te Vlaardingen.

Aantal kantoorbedienden.

19 jaar en ouder

Loon beneden | 15-19 Totaal,

per maand. 16 jaar. jaar. volslagen. volslagen.

M." V. M. V. M. V. M. V. I M. V. Totaal

Minder dan f• 5 1 — — — — 1 1

f 5 t/m f 9 4 — 2 — — — — — 6 — 6

10 „ 14 4 — 12 — — — — — 16 — 16

15 „ 19 1 — 8 — — - — - -9 — 9

20 „ 24 — — 6 — — — — — 6 — 6

25 „ 29 — — 4 i__ _— 4 1 5

30 „ 34 - - 1 1 1 - - - 2 "l 3

35 „ 39 — — 5 — 3 — — — 8 — 8

40 44 — — — 1 1 — 2 1 3 2 5

45 „ 49 — — — 1 — — — 1 1

50 „ 59 ______ - 9 3 9 3 12

6Q „ 69 ----- - 9 - 9 - 9

70 n 79 ------ 10 - 10 - 10

80 _ 89 ----- - 10 2 10 2 12

90 , 99 — — — — — — 7 — 7— 7

100 „ 109 ----- - 24 - 24 - 24

110 „ 119 — — — — — — 5 — 5 —

. 120 „ 129 — — — — — — 13 — 13 — 13

130 „ 139 — — — — — — 3 — 3 — 3

140 „ 149 — — — — — — — — — — —

150 „ 174 - - —' - — - . * — 4 - 4

175 „ 199 — — — — — — 1 — 1 ~ 1

200 en hooger — — — —^ — — 1 — 1—1

q

Volontair ... — — — — "

Totaal . . 10 - 38 4 5 - 98 6 151 10 163

Onbekend. . . _ — — -- — — — — — — ^

Totaal . . 177

Sluiten