is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEKOMSTPLANNEN

opvatten en nadat ik in het oog van de wereld eerst gisteravond als Herr Rudi uit Hamburg met den heer en mevrouw Hendriks uit Holland kennis gemaakt. De zin is wat lang uitgevallen, Willy, maar het is er één!

„Voordat wij aan het overleggen gaan" — viel Maud hier plotseling in de rede, ,,heb ik nog één vraag, Mr. Gill. Waartoe dient eigenlijk al deze schijnbaar overdreven geheimzinnigheid? Let wel: ik zeg schijnbaar overdreven, want ik buig mij voor Uw beter oordeel."

„Het is best mogelijk, Mevrouw!" —■ luidde het antwoord, „dat die geheimzinnigheid •— achter-af beschouwd — niet noodig blijken zal. En dan zijn er altijd menschen te vinden, die haar belachelijk en overbodig vonden, en — zooals zij beweren — van den aanvang af belachelijk en overbodig gevonden hebben. Maar ik oogst liever in duizend gevallen spot wegens onnoodige geheimzinnigheid (achteraf dan onnoodig!) dan dat ik in één geval verdiende verwijten te incasseeren zou krijgen wegens te weinig of geen geheimzinnigheid, waaruit ernstige gevolgen zijn voortgevloeid. In een geval als dit, waarin wij — let wel! — aanwijzingen hebben, dat dat wij waarschijnlijk op het spoor zijn van hem of hen, die wij zoeken, is voorzichtigheid dubbel noodig."

„Waaruit maakt U op, dat wij hun op het spoor zijn?" — vroeg Maud.

Wij weten immers -— wanneer althans mijn theorie juist is, dat het gesprek tusschen Willy en De Blok afgeluisterd werd —, dat de tegenpartij