is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Ja, inderdaad," sprak hij dan, blijkbaar getroffen door de juistheid van die opmerking.

„Misschien kan ze zoo gauw geen telefoon bereiken," opperde Jaap.

,,Nu ja," antwoordde Medemblik „maar als de motor bijvoorbeeld geweigerd heeft, dan moet dat toch in ieder geval lang voor tweeën geweest zijn, en al zou ze dan te voet gaan, dan is er toch altijd wel binnen een straal van een half uur gaans een huis te bereiken waar een telefoon is."

„Ze is met Meedie," sprak meneer Vignol. „Maar ik vind uw opmerkingen zeer juist. Ze verontrusten me zelfs eenigermate."

„Als er een ernstig ongeluk zou zijn gebeurd, dan zou men U zeker wel hebben opgebeld!" sprak Jaap. „De papieren wijzen toch in ieder geval uit, wie ze is en Waar ze woont!"

Op dat oogenblik knerpte de telefoon en meneer Vignol trad er op toe, nam den hoorn op.

„Ja, met mij Dirk ... Ik ben op de docentenkamer. Is de Freule terug? . . . O . . . Wie? . . ." Hij aarzelde even. „Laat meneer maar in de spreekkamer; ik zal dadelijk wel waarschuwen."

Hij legde den hoorn neer.

„Meneeren," sprak hij dan, „er is juist iemand om me te spreken. En wat de Freule betreft, . . . tja, we kunnen voorloopig niets doen dan afwachten."

Hij verliet haastig de kamer.

„Hij is zenuwachtig," zei Herklots zacht.

Jaap knikte; hij moest plotseling denken aan dien zonderlingen halfbroeder van Thora.

Kon er eenig verband bestaan tusschen dien halfbroeder en haar wegblijven?

„Jij moet . . ." zei Herklots.

Maar Jaap had zijn hoofd er niet meer bij. Hij