Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Mr Joliannes Versfeit Voorzitter 1870—1871.

Dezelfde als die sub III.

XI

Mr Jan P. van Blarkom Voorzitter 1871—1874.

Werd geboren te Beverwijk 28 Februari 1811. Nam als schutter d.d. Schutterij deel aan den Tiendaagschen Veldtocht, waarbij ook hij zich zoozeer onderscheidde, dat hij benoemd werd tot ridder der Militaire Willemsorde. Was eerst Officier van Justitie bij de ArrondissementsRechtbank te Eindhoven, daarna President van die rechtbank ; werd 1874 raadsheer in het voormalig Provinciaal Gerechtshof van Noord-Brabant en in 1876 in het Gerechtshof te 's Hertogenbosch ; stierf als ambteloos burger te Stratum in den ouderdom van 84 jaren. Schreef: De mobiele Bossche Schutterij, inzonderheid de le compagnie, gedurende den Tiendaagschen Veldtocht.

XII

Jhr. Mr Pieter Maria Frans van Meeuwen Voorzitter 1874—1881.

Geboren te 's Hertogenbosch 25 April 1837. Was achtereenvolgens substituut-officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank aldaar ; Officier van Justitie bij die te Roermond; Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof te 's Hertogenbosch ; President van dat Hof. Was ook nog President van de Ridderschap van Noord-Brabant. Stierf te 's Hertogenbosch 11 Mei 1913.

XIII

Mr Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot Voorzitter 1881—1886.

Geboren te 's Hertogenbosch 10 Februari 1833. Was achtereenvolgens Substituut-Officier van Justitie en Officier

Sluiten