is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cornelis11 van der Smael Cathij Jans Leent je Ariens.

27 Maert 1652 vader : Arij Bosman

moeder :

kind : Hans

getuige : zijn moeder Anna Cornelis. 31 Maert 1652 vader : Jacob Geseli.e

moeder :

kind : Willem

getuigen : Jan Cleijberge Govert Stoi.s Elisabet Geselle weduwe van Willem Jans Stuecker sal: ende Elijsabet

Ci.EIJBERG.

7 April 1652 vader : Pieter Touwers

moeder :

kind : Marij Elijsabet

getuigen: Dirck Claeszn van die Meijer Bastians van Mesijck Philippintje van der Meijer Annetje van Meesijck.

21 April 1652 vader : Claes Jans» Vermeer moeder : Maertje Ariens kind : BarEnt

getuigen : : Joris Decker zijn huijsvrouw van de voorn. Decker 16 Junij 1652 vader : Aert Jans11 van Eijndthooven.

moeder :

kind : Aryen.

getuigen: Claes PiETErs» Quackersteijn, ende Annetjf. Jacobs, ende Plkuntje Jans11. 16 Juni 1652 vader : Hans Pieters11 van der Swaluwe.

moeder

kind : Cornelis.

getuigen: Dirk Gerentz. van Teijlingen, ende Luijtjen Cornelisen.

16 Juni 1652 vader : Jan van Messen.

moeder :

kind : Jan.