is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelrande mit hoeren thoebehoeren ende ut onsen alingen pacht onss haefs ter Cailsteden die ons jairlix gift vijftich malder roggen ende vijftich malder evenen. Also dat Elbert ende sijne erven vurscreven die vurscreven alinge pacht van onsen gruyt, also als die Johan Spede Johanssoin ende Neze sijn wijff nu ende na hoen onse stat van Gelre weder ons gepacht hebben, ende voirt die vijftich malder roggen ende vijftich malder even jairlix heffen ende boeren sullen, dair ciff te nemen up alsulke termyne als die pachte geboiren ende nu voirt na datum des brieffs verschinen sullen alle jair hondert aude guldenen scilde so vurscreven sijnt, thent dat die selve Elbert die vurscreven sesshondert vyve ende twijntich aude scilden alinclich geboirt hebben, mit vurwerden, wert dat Elbert off sijne erven vurscreven up eynich jair vurscreven nyet voll en konden geboiren van den vurscre\ en pachten der gruit ende onss haves vurscreven hondert aude scilde als vurscreven is, dat he dan dat gebreke dair af sal ende mach boeren in den jairen dair na neest volgende van den selven pachten die dair na verschinen soilen. Ende wert, dat die selve Elbert of sijne erven up eynich jair vurscreven van onsen vurscreven pachten onser gruit ende haefs vurscreven meer boirde dan hondert aude scilde, so soilen sij den overloip dair af leveren onsen slueter tot Gelren, die indertijt is, tot onser behueff ende soilen den rog"g'c ende evenen rekenen als die up thogeste gilt in den tween neesten weke marcten tot Gelren voir midwijnter illix jairs als sich dat geboirt. Ende wij ende onse erven ende nacomelingen sullen Elbert vurscreven ende sijnen erven onsen vurscreven alinge pachte van onsen gruit ende van onsen have vurscreven laten alinclich boeren ende sij dair af nyet tontsetten noch doin noch laten ontsetten ende sy dair an behalden ende nyet laten hynderen avermids ons of yemant anders thent sij die sesshondert vijve ende twijntich aude scilde alinclich geboirt hebben. Alle desc vurscreven