is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, dat hij zich aan onvergeeflijk verzuim heeft schuldig gemaakt, Manneer hij te traaf} geweest is in het aanwenden van bijstand, en daardoor aanleiding heeft gegeven tot ziekte of dood van moeder of kind.

Als wij ons nu de invulling van zoodanige gevallen in de tabelle voorstellen, zal het blijken, dat men de verlossing als aan de krachten der natuur overgelaten moet vinden, dat de afloop voor moeder of kind als ongelukkig wordt opgegeven, hetzij ziekte, of dood tot deze vermelding hebbe aanleiding gegeven, terwijl eindelijk de oorzaak des doods mede omschreven wordt. Maar is zoodanig verslag voldoende om den vroedmeester van verzuim te kunmen beschuldigen, en liggen daarin de volledige aanwijzingen, ten einde over zijn gedrag oordeel te bellen en zijne handelwijze te laken ? Of kunnen er omstandigheden aanwezig zijn geweest, die hem genoodzaakt hebben bloot toeschouwer te blijven en die voldoende bewijzen opleveren, dat hij niet anders heelt kunnen handelen ?— Wij houden ons overtuigd, dat er gevallen kunnen plaats grijpen, Maar een voorzigtig en menschlievend vroedmeester ter voorkoming van grooter onheil tot werkeloosheid wordt gedwongen, en het zal niet ongepast zijn dit met een paar voorbeelden wat nader toetelichten.

Ofschoon men zich moeijelijk een geval denken kan, Maar de verloskundige geregtigd is toeschouwer te blijven bij het werk der geboorte, als do moeder gevaar loopt daarvan het slagtoffer te Morden, kunnen er toch omstandigheden voorkomen,