is toegevoegd aan uw favorieten.

Veiligheid, zekerheid en genot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matiging. Al wat ik doen kan, is dezen langen, verschrikkelijken nacht te blijven waken, enhetbestetehopen".

„Maar hoor eens," is weder onze vraag, „heeft de God van Israël dan niet een weg ter ontkoming voor Zijn volk aangewezen?"

„Wel zeker!" luidt het antwoord. „Wij hebben dien weg ook ingeslagen. Wij hebben naar Zijn woord een „volkomen lam, één jaar oud", geslacht en diens bloed met een bundelken hyzop gestreken aan den bovendorpel en aan de beide zijposten der deur; maar toch zijn wij er niet zeker van, dat dit ons waarlijk zal beveiligen".

Laat ons thans deze twijfelende, beangste zielen verlaten, en in het huis er naast binnengaan. Geheel en al het tegenovergestelde vertoont zich hier aan ons oog. Een kalme vrede is hier op ieders gelaat te lezen. De bewoners staan gereed met opgeschorte lendenen, de staf in hunne hand, en voeden zich