is toegevoegd aan je favorieten.

Het leeven van den weleerwaarden [...] heer Jonathan Edwards [...] president van het collegie van New-Jersey.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer Jonathan Edwards. 163

gene zij ingebragt hadden te bewijzen en ftaande te houden; en wilden zelfs de Heerén van de vergaadering geene geleegenheid geeven om over de onderhanden zijnde zaak in gefprek te koomen; hoewel zulks ernitig gezogt wierd.

De vergaadering gehoord hebbende het gene de Heer Edwards en zijne aanhangers, en anderen, die ook verzogten gehoord te worden, te zeggen hadden, was van gedagte, juist zoo als de Heer Edwards oordeelde en verwachtte, dat hij Northampton behoorde te verhaten, en de zending naar Stockbridge, waar toe hij genoodigd was, aan te neemen; waar van wij terftond een meer bijzonder bericht zullen geeven.

Veele andere gebeurtenisfen betrekkelijk tot deeze treurige, vreemde en onverwachte zaak (buiten twijfel de eenigfte van dat foort, die in Nieuw-Engeland ooit gebeurd is; en moogelijk in geen deel van de Christen waereld.) zouden wij kunnen vernaaien ; maar terwijl deeze meer algemeene gefchiedenis van dezelve, volftaan kan om aan de voorgefielde einden te beantwoorden;.te weeten, om eenige grove misftelüngen, die 'er van de zaak gedaan zijn, te verbeeteren, en om de L » zwaa-