is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 84 )

hemel is nedergekomen, dat Hy van boven uit den hemel gekoomen was Joh. III. 13, 31. Maar deeze uitdrukkingen moeten geheel figuurlyfe verdaan worden: want Jefus fpreekt zoo „ om „ hier mede de hooge waarde van deszelfs zen„ ding en leer uit te drukken" p. 20.

Men meende, dat van beide de natuuren van den Middelaar , van zyne Goddelyke naamelyk er van zyne menschelyke Natuur, gewag gemaakt wierd 2 Cor. VIII- 9. onze Heere Jefus Christus is om uwent wille arm geworden, daar hy ryk was. De uitdrukking, ryk zyn, dagt men dat, op de oneindige gelukzaligheid zyner Goddelyke natuur, zag, en arm worden, op de diepe verneedering, welke Hy, naar zyne menfchelyke natuur, ondergaan laeeft: Maar men heeft thans geleerd beter, over deeze fpreekwyzen, te denken: ryk zyn „ het geen aangaande Christus „ gezegd wordt, fchynt zyne betrekking te „ hebben op het Goddelyk aanzien, waar mede ,. hy bekleed was" p. 495. Waar in dit Goddelyk aanzien geleegen zy, is boven nader ver* klaardi

Van de ampten van Christus.

. De Godgeleerden zyn gewoon, te fpreeken, van drie ampten des Middelaars, het Prophetisch het JPriesterlyk en het Koninglyk ampt. Dan

dee-