is toegevoegd aan je favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*24 HET PORTRET.

ZEVENDE TOONEEL.

MEVR. DU CHEM1N, DELPHINE. MEVR. DU C HE MIN.

Zo veel drift verbaast my! Waarom deeze fpoedige weigering? Als het waar is, dat hy een goed oogmerk heeft, waarom wilt gy hem ten minnen niet hooren fpreeken?

DELPHINE.

Neen, Moeder, het is eene nieuwe ftrik, die hy my fpant, geloof dat vry. . . Het fchynt, dat die man gebooren is, om my te kwellen en te hoonen . . . Hy wordt my haatelyk . . ik kan niet met bedaartheid dulden, dat men hem noemt. Wanneer zal hy my eens gerust laaten? . . . Hy is ondraagiyk .... ik haat hem.

MEVR, DU C II E M I N.

Delphine, kent gy haat? . , . . Hoe, is deeze fchrikkelyke drift voor uwe ziel gefchikt? . Maar toen de Marquis alles beproefde, om Vte verleiden, toen wreekte gy u alleen door verachting j