is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Eerste deel. Beginnende met het jaar 1752, waar mede de heer Wagenaar eindigt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-BESCHRYVING. 18ï

dus met het verlangen na de begeerde rust, -en het geluk van Europa , volmaakt over. eenftemde. De Koning beweerde daarom voornarnelyk de Neutraliteit der Oostenrykfche Nederlanden te hebben bepaald, om alzo de Vereenigde Gewesten die veiligheid te verzorgen , die dczelven , wegens hare Landen en Nabuurfchap , met recht verlangden; en, in het toekomftige, alle gelegenheden tc willen aangrypen, om door de kragtigfte en aangenaamite uitwerkingen zyne oprechte genegenheid te laten blyken.

Deze betuigingen van het Vranfche Hof, wierden by de Hooge Overigheden van dit Gemeenebest met veel genoegen ontvangen; want dezelve ftcmden overeen met de hartelyke verlangens van Nederlands Vredelievende Regeeringsvorm , waar by men te meermalen bevonden had, best te doen, zig bezig te houden met het bewaren eener volkomene onzydighid; aangezien de te zeer verfpreide Oppermogenheid in de byzondere Provintien, en wederom in de verfcheide gedeeltens van dien , door de verfchillende belangens van alle dezelve, ie zeldzaam, met eenpaarigheid van ftemM 3 men,

1756.