is toegevoegd aan je favorieten.

De leer der erfzonde verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i54 De Leer der Erfzonde I.Boek.

met eene meenigte van zoogenoemde Christc, nen, in deeze verlichte Gewesten. Dr. T. zelf beweert, zoo als te vooren aangemerkt is, dat het gros der Christenen, de ondeugendften, wellustigften , bloeddorstigften , en tronwloosften van alle menfehen geweest zijn ; cn fchrijft : „ De boos„ held der Christen Weereld , maakt haar zoo l; zeer aan de Heidenen gelijk, dat de goede uit„ werkfclen van onzen overgang tot het Chris„ tendom, maar weinig gezien worden".

En met opzicht tot het verfchrikkelijk bederf onzer tijden, moet men, behalven de reeds gemelde voorrechten , nog aanmerken , dat in deeze en de voorgaande Eeuw zeer groote voorderingen gemaakt zijn m Geleerdheid en Wijs. geerigc Wcctcnfchappcn ; het welk grootlijks ftrekt, om ons in de betaamelijke en meer uitgebreide oefening onzer redelijke vermogens be. hulpzaam te zijn , en ons de luisterrijke betooningen van Gods Volmaaktheden in zijne Werken, te doen gadcflaan. Men moet daar beneven opmerken , dat dc middelen en beweegredenen tot deugd, welken deeze Eeuw geniet, een toevoegfel zijn, boven de meesten der geenen, die wij , als oudtijds gefchonken zijnde , vermeld hebben; en, onder anderen, een toevoegfel boven de verkorting van 'smenfehen leeftijd, van' bijna duizend , tot zeventig of tagtig jaar. En ten deezen opzichte wilde ik nog aanmerken , dat, zoo als het thands met de zaak in het Christendom gelegen is, van alle de geenen die

tot