is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6f )

§ 10. Om Schellingen tot Guldens te brengen.

REGEL.

Vermenigvuldig het opgegeeven getal met 3, en merk daarna de laat ft e Letter als Dubbeltjent ? de overigen als Guldens, aan.

20 Voorb. Hoe veel Guldens zijn 7695 Schellingen ?

7605 3

2308: 5 2

10

Komt ƒ 2308:10:-

21 Voorb. En hoe veel Guldens zijn 1373 8?

1373

3

9 Dubh. is 18 Sffli;

Komt ƒ.411:18:-

§ 11. Om Agtftuivers ftukken tot Guldens te maaken,

REGEL.

Men handelt in deze even als in de voorgaande, uitgenomen, dat men met 4 vermenigvuldigt■

L 3 22 Vcerh.