is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(116)

Memorie van fvggeflie hoe en tot ■wat einde overtegeeven..

Wat in het Von* nis uittedrukken..

Tegen Moordenaars en Brand/tigters een Prtemie te bziooven..

geerd; en zal het aan zyn Naastbeftaanden ofv anderen vry ftaan, tot defenfie overtegeeven doch alleen tot informatie van den Rechter,, eene Memorie van fuggestie, met byvoeging van Bewyzen, tot betoog van zyn onfchuld of verfchooning, waar op by Schepenen, na. verhoor van den Hoogfchout, in het Vonnis-fen de vereischte reflecfie zal werden gemaakt:.

X I I..

In het te wyzen Vonnis tegens eenen ge-contumaceerden zullen fuceinctelyk wórdenverhaald de faiten, waar over hy befchuldigd is geworden, voor zoo veel de waarheid der zeiven, uit de by den Hoogfchout overgelegde Stukken, komt te blyken, en in geval de • Betigte is een notoire Moordenaar of Brandftigter , zullen Schepenen hem , des noods,, Vogelvry verklaaren, met byvoeging, dat de geene, die zoodanigen Delinquant, het zy levendig of dood, in handen van de Juftitie zal weeten te leeveren, daar voor een Prtemie van honderd guldens zal genieten, te betaalen door den Rentmeester der Domeinen in het Q.uartier van 'sBosch. En.