is toegevoegd aan je favorieten.

Menschkunde. Of Verzameling van de beste en voortreflijkste waarnemingen en ondervindingen over de menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 GEMENGDE WAARNEEMINGEN.

De Domkop, in de zo even bepaalde betekenis des wobrds genomen, behoort niet alleen tot de onaangenaamfte en ongemakkelijkfte, maar ook tot de fchadelijkfte en gevaarlijkfte foort Van menfchen, die men nooit ver genoeg van zich kan afhouden. Hij is onrustig en ondernemend, dewijl bij hem vermogens gevonden worden, die hij geenzins in eene regelmatige en nuttige werkzaamheid kan brengen; verwaand, vol inbeelding en hoogmoedig dewijl zijn flegtgevormde ziel geen denkbeeld van groo» ter volmaaktheid heeft, dan die, welke hij aan en bij zich zelve meent te vinden; hij is eigenzinnig, ftijf hoofdig en twistgierig, dewijl zijn hoogmoed zich tegen elke leezing verzet, en hij elke, ook de allervriendelijkfte terechtwijzing, een verwijt van onkunde ziet, die hem oogenblikkelijk in 't harnas jaagt. Ontembaar in toorn, en gloeiend van wraakzucht, om dat hij noch verftand, noch fchranderheid genoeg bezit, om zich in toom te houden, eindelijk fnood, kwaadaartig en ondeugend, om dat zijn .natuurlijke aanleg tot verftand, door gebrekkige en verkeerde opvoeding, in arglistigheid; zijn eigenliefde in menfehenhaatende eigenbaat veranderd is. Dit is het voortbrengfel van fterke natuurvermogens, en van eeneflegte, ten deele gebrekkige, ten deele verkeerde opvoeding. Deze is de domkop door opvoeding, niet der Jiatuur, die hem tot iets beters beftemd had!

Een