Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 45

piano forte of der Item, waar door deeze vloeiftoffe door de luchc vcrfpreid word.

Daarenbooven worden de lijders onmiddelijk Gemagnetifeerd door middel van een vinger of ijzere (laaf, die met in agt neeming der poolen over hec aangezigt , boven en agter het hoofd, of over de oppervlakte der aangedaane deelen bewoogen word; zelf door het aanzien, cn het hier op vestigen van hunnen aandagt, kan men op de lijders werken, maar vooral worden zij Gemagnetifeerd door hec aanraaken en betasten met de handen, en de drukking der vingeren op de bovenbuiks zijden , beneeden de ribben, of op de laagere deelen des onderbuiks; eene betasting, waar meede fomwijlen gcduurende eenen aanmcrkelijken tijd , jaa wel eens verfcheiden uuren word aangehouden.

In dit tijdftip vertoonen de lijders, naar maate van hun verfchillend lighaamsgeftel , zeer verfchillende aandoeningen , fommige hunner zijn ftil en gerust, en worden niets gewaar , andere hoesten, fommige fpuuwen , andere gevoelen eene geringe graad van pijn , eene algemeene of plaatslijke hitte en uitwaafeming; er zijn er die ten hoogden onrustig zijn, en zeifin ftuiptrekkingen vervallen, deeze fluiptn-kkingen zijn als dan, uit hoofde van hunne veelvuldigheid, hunne heevigheid en langen duur, zeer opmerkenswaardig. Zoo dra één perfoon daar door word aangetast, bevinden zich weldra verfcheide

au-

Sluiten