Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 3

Boom, des Zondags en Donderdags 's morï gens ; leggende op 't Water.

Op de L E M M E R Alle avonden, by de Papenbrug, en Van buiten met het luiden der Boomklok. Op II A M B U R G. Ieder reis , wanneer een Schip vol geJaden is, van den Nieuwebrugs-Boom. Op L O N D O N. Alle Wecken een Schip.

Op L U B E K. Alle 8 dagen een Schip ; leggende in 't midden van de Haringpakkery.

Op MIDDELBURG, Alle Saturdag 's morgens ten n uuren •en Schip , van de Heeregi agt voor de Molenfteeg.

Op MEPPEL en ZWARTSLUIS. Alle Dingsdag en Saturdag-avond,'s Winters Woensdag , met her luiden van' de Boomklok, van de Texell'che Kaai. Op B L O K Z Y L. Des Vrydags-avonris een uur voor 't luiden der Boomklok, van den Naarder fteiger, op *t Water voor de Baafjeslleeg; met dit Schip vaart de Bode op Steen wyk, met welken de Pasfagiers, overBlokzyl, terftond naar Steenwvk kunnen vaaren. Direct op S T É E N W Y K. Des Dingsd .ts- en Saturdags avonds •voor 't luiden der Boomklok, van den Meppeler Reiger, by de Spaarendammer£ 7 brug.

Sluiten