Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C63 )

'en neemen, inmiddels komt antonio ichielyk aanloopen en bid voor den gewaanden blinden man om vcifchoomng, die daar op door de SoUaten onlflagen word en bevolen heen te gaan en nimmer weder te komen Waar na elonpel met antonio de poort weder uitgaat dewelke hy was ingebragt.

Derde Bedryf.

Het zelve Speelt eerst in eene Kamer in het huis van Williams, e» als hei Toneel naderhand veranderd, zitt men weder het Kasteel, hoewel van eene andere zyde.

blondel pOOgt charles en urbyn

over te haaien om hem ten dienst te ftaan, ten einde hy maRüareiha eens kan fpreeken, de beide bediende weigeren zulks in 't eerst doch laaten lig egter door een hand vol goud hier toe overhaalen waar op zy niet blok» dek vertrekken, margaretha vetzeld door williams en den landrechter , benevens eenige Ridders en Stuntjongvrouwen, verfchynt op het Tooneel om aficheid te neemen van williams , en weêr op reis te gaan, doch word door beatrix daar in weerhouden, welke komt melden dat blondel zyn gezicht we»

Sluiten