Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 72 )

nogthands) bet collegie van Schepenen der ftad Schiedam, waar het proces litispendent is geweest' de goedkeuring aan derzelver condemnatie geven \ wyl die allezinds op de reden gegrond is, - Wy zullen het Proces Verbaal, deswegens gehouden hier laaten volgen; de Rechtskundige.zal hier voedzel vinden, om dergclyke ongelukkige ten voorfpraak te kunnen zy#, en de wysgeerige^lechter, niet gebonden aan oude leerftelzels, die meer ïcholasticq dan van ondervinding zyn, zal een rigtinoer heb. ben , omme in dergelyke voorkomende gevallen aL dus te mogen handelen;

EXTRACT uit de Rolle van Schepenen der Stad Schiedam.

Rechtdag, den 20 juny 1795-.

Het eerfle Jdar der Bataaffche Vryheid.

V_ompareerden voor Schepenen der fiad Schiedar* Anthony Johannes de Moraaz, als Procureur van simon cornelis knappert woonende alhier Eisfcher in Gas van disfolatie ter eenre.-

contra.

.Anna sc'heltz, wettige gefeparéerde hrjis'» vrouw van voorn. Simon Cornelis Knappert, geadfii fteerd met haaren vader Even Scheltz, als by dezen Geregte gefield zynde tot haren Curator ad lites, beiden woo^nde alhier gcd. in het voorz. Cas ter anderen zyde;

Sluiten