Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 30 )»

©zn, hangende het onderzoek dezer zaak, noch op gemelde befchreevene Vergadering, noch op eenige andere bijeenkomst, het zij van UI. alleen, of gecombineerd met Gedeputeerden der Ingelanden, te delibereeren of te laaten delibereeren, veel min te refolveeren over eenige poinéten, betreffende Waterwerken^ die tot het Hoog-Heemraadfchap behoo« ren, het zij dat dezelven reeds exteeren, of alleen geprojecteerd zijn, en zulks alles tot dat daaromtrend nader zal worden gedisponeerd.

Heil en Broederfchap l

Uw Medeburger,

(JVas getekend*)

A. J. la PIERRE,

(Qnderftond)

Ter Ordonnantie van der.« zei ven,

(Was getekend")

Q. ONDAATJE.

GE-

Sluiten