Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 >

voet, bij het gefanétioneerde Reglement bepaalt, uit het tegenwoordig aanweezig Beftuur van Rhijnland vier Hoog-Heemraaden en vijf Hoofd-Ingelanden te continueeren, en op nieuws drie Hoog-Heemraaden en vijf Hoofd -Ingelanden , benevens een Dijkgraaf te kiezen."

i, 5. Dat ook de Kiezers twee maanden voor den i. Maart 1799. zouden zür verkoozen, en Hoofd-Ingelanden daar toe de befchrijvirg in de refpecrive Dilt reten zouden hebben gedaan, was het niet, dat bij de opgemelde Misfive van den Agent, Hoofdingelanden op hunne verantwoordelijkheid waren gtlast, om te effeétueeren; dat nog op de Vergadering van gedeputeerdens van Rhijnlands Ingelanden, noch op eene andere Bijeenkomfte , noch gedelibereerd , noch veel min geprocedeert wierd tot het nemen van maatregulcn (waar onder alleen Dijkgraaf en Hoog-Heemraaden en derzelyer Ministers verftaan worden) eenige verandering te maaken."

„ Daar nu de vier eerfte der gemelde Articulen het volmaakfte regt bewijzen, het welk Rhijnlands gezamentlijke Ingelanden, door, en bij een in der tijd hoogst geconftitueerde Magt gefanétioneerd en gearfefteert Reglement, hebben bekomen , is het dit regt uit de gefanftioneerde inft.mct.ie (waar op den Burger Agent zelfs heeft gedeclareert, geen inbreuk te willen maakeip voortfpruirende, waarop Rhijnlands Ingelanden zig bij dezen beroepen, en voor de bewaaring van ^relk regt-i Hoofd-Ingelanden en Gedeputeerdens der Rhi'jnlandllhe Ingelanden verpligt zijn te waken , en het welk zij bij deezen op de plegtigfte wijze i roepen ; Houfd-Ingelanden en Gedeputeerdens van Rhijnlands Ingelanden zijn ook volkomen overtuigd, dat den Agent bij het Departement

van

Sluiten