Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

nogtans , dat wanneer na de gedane wisfelmge te Voorthuizen , Goderen of Pasfagieren vervolgens worden opgenomen , de Vragt daar van zal blyven buiten deeze deeling , en komen ten privativen voordeelen der retournerende Wagens en derzelver Bywagen.

IX.

De Bywagens die op de Wisfel-plaats aan geen Bywagens van de anderen zyde de Vragt kunnen overdoen, zullen verpligt zyn nevens de ordinaire Wisfelvvagen geheel door te ryden , zonder eenigzins daar door in de deeling der refpective Wisfel-wagens te participeeren : zullende ingeval 'er van de een of andere zyde meerdere en in ongelyke getalen Bywagens aankomen , zo dat niet alle hunne Vragten kunnen wisfelen , die de eerfte wisfelen , welke het eerfte als Bywagen ter plaats van den afridt hebben aangedobbelt.

X.

De Voerlieden zo der Wisfel- als der By-wa^ gens , zullen zig nugteren en gefchikt jegens de Pasfagieren gedragen , en nimmer van de Wagens afgaan , zonder de lydzels aan een der Pasfagieren alvorens te hebben overgegeven , indien de-

zel-

Sluiten