Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE STUK. 33

in.

VAN HET GELOOF AAN DEN HEILIGEN GEEST, EN AAN DE BELOOFDE WELDAADEN DER VERLOSSING VAN JESUS CHRISTUS.

Dc derde afdeeling der Christelyke Geloofsbelydenis luid dus:

Ick geloove in den Heyligen Geest. Ick geloove een heylige Algemeyne Christelicke Kercke: de gemeynfehap der Heyligen: Vergevinge der fonden: Weder opftandinge des vleefches: ende een eeuwigh leven.

Alle belyders der leere van Jefus moeten, naar zyn uitdrukkelyk bevel, niet Hechts in den naam, dat is, op de bekentenis van een' God en Vader aller menfchen , en van een' Heiland derzei ven, Jefus Christus, maar ook op de bekentenis 1 van den Heiligen Geest gedoopt worden. 1 Op deezen grond is het noodzaaklyk ook ; aan den Heiligen Geest, gelyk aan den Va1 der en den Zoon, te gelooven.

Aan den Heiligen Geest gelooven, heet: uit den gantfehen inhoud der gefchiedenis en leere van Jefus, en zyne apostelen, C al

Moe luid de jerde afdeeling Ier Cbristelyke .Geloofsbelydenis ï

Waarom i.« het geloof aan dcu Heiligen Geest noodzaaklyk V

Wat heet: aan den Heiligen Geest gelooven ?

Sluiten