Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 105 )

tusfchen floegen zij verfcheiden fpclcn voor. —« „ Willen wij raadfels opgeven, of met het vraag. ,', fpel fpeelen , wij hebben een fraai vraagfpel „ van onze ouders te kermis gekregen : of willen „ wij liever pand fpeelen, en voor elk pand zal „ men een klein historietje moeten verrellen. —>" Karei wilde zijn prentenboek haaien, waarin zeer veel vreemde dieren en gewasfen afgebeeld waren: men floeg ook nog andere dingen voor, maar alles te vergeefse*; onder geen van die alle was één fpel, waarin Lotje en Hendrik vermaak vonden. Zij gaven ook fpclen op, dan 't waren fpelcnvan eene geheel andere natuur, waai bij veel geweld en geraas plaats hadt, en Emilie en Karei bevreesd waren, dat hunne gasten hen op deze of geene wijze mogtcn kwaaddoen, — ja het misfchien nog erger, dan te vooren, maaken. —

Eindelijk moest men er toch toe overgaan, om blinde man tc fpeelen. Dan, helaas! nauwlijks waren zij eenige oogenblikkcn met dit fpel bezig geweest, of de vreugde werdt op nieuws geftoord 4 door de moedwilligheid van Hendrik. Men hadt Emilie zoeven de doek voor de oogen gedaan,toen Hendrik haar, zonder dat Karei het zag, zijn voet voorhieldt, waardoor zij ftruikelde cn viel; in het vallen haakte haar fchortekleed in de gesp van Hendrik , en fcheurde. OlTchoon zij zich door dien val ü 5 niet

Sluiten