Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9)

lust tot jaagen, dan bepaalde zig alleen in haar eigen omtrek, denkende, dat daar zy ongaarne op haar grond en in haar bosch een ander z0ude willen zien, zy zulks evenzo mm in een anders ftreeken mogt doen. Deeze onte vreden Makelaar dan, bekroop de lust ,zo als hy zekerlyk wel meermaalen zal gedaan hebben, om op vreemd wild te gaan felsen, dan

onglukki,'wierd de arme ^, in aeF,^an L H-r verrast, door de Nagtwagtsov.de Tagtgegreepen,enindeC0r^^GIt«^gebragt. Her zat de arme Jan, ontkennen konde hy S^: want hy was op de daad betrapt het ^dftuk by hem gevonden en mee m £ Wagt gebragt. Zy hadden dus een overtuig denftrooper. Goed raad duur; 'er zat met ai> ders op dan den Duinmeier door Centenaars te

a Miar hoe hier toe te koomen ,

bevredigen. Maar no^ i enziet,hetfehynt nooit by éen ongeluk aleenteblyven, hier flaat men den zotftenwg i Men openbaart zelve een zaak, die men hadde kunnen verbergen, en voor een braave Vrouw, die zo veel van de Jagt hield, en zo kiesch was, dat zy op geen grond van een an£ wilde ejaagd hebben, uit fchaamte en tot Coming van degrootfte verwyungenhadd^. A 5

Sluiten