Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 14)

demftuk voor de agterfte Cieraads- band,als dan moet hy de dikte hebben in Metaal van 3i a 3^ diameeter van de Kogel, dewelke zoodanig Canon fchiet, en by yfere Canonnen 2-5-, en zoo dezelve daar dikker zyn, kan zulks uitwerken, dat die Canonnen te voorwigtig zyn, en in het Losbranden als men met Scherp fchiet,een dienaar maaken, het geen zeer nadeelig is.

Om te onderzoeken of een Canon regt in zyn Tappen legt, doet men aldus:

Neemt een end bint touw, meet van de agterfte Cieraad- band, tot voor aan de mond van het Canon, verdeelt deeze lengten in 7 gelyke deelen, neemt drie derzelven, houd die op de agterfte hoogfte Cieraads - band , tot op het Centrum der Tappen; zoo die drie deelen van elkanderen ftaan, legt het Canon regt in zyne Tappen, fchoon 'er een quart Caliber over is, is niemendal.

OM TE WEETEN OF EEN CANON VERZWAKT IS.

Neemt een kromme pafler, paft agter by het Sintgat de dikte, teeken die op een plank, trek daar de wydte van de monding af, zoo daar als dan nog 2 mondingen oveifchieten of hoogte van de inwendige holte, het geen men monding noemt, is zo een Canon verfterkt, en men kan zoo een Canon zyn volkoomen laading geeven, dog minder als 2 mondingen, is zoo een Canon verzwakt-

. Als dan dient een Conftapel agt te geeven, dat men zulke Canonnen niet overlaat.

Als men de tyd niet mogt hebben, om al die omitandigheeden te obferveeren, en men weet maar

de

Sluiten