Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

zulks gefchieden, na dac het lokken der Tambours yao de rechter naar de linker Vleugels door de Linien reeds afgeloopen is.

De Wagten zullen van tyd tot tyd in het Geweer getrokken worden, om dezelve te vifiteeren, en wel ten minlïe eens alle twee ui ren, als de Poften zyn afgelofr.

De Brand-Wagt doet deszelfs Rapporten aan de Parcq-Wagt.

Een uur na de Retraite £en van uur tot uur) worden de Patrouilles uitgezonden, zo rondsom het Parcq en door de Straaten der Tenten , a's by de Marquetenters ? om het Voik naar de Tenten te doen gaan, en niet obediëerende, in arreft te neemen.

De Patrouilles der Infanterie-Wagt zullen met die der Artillerie-WTagt alterneeren. ■— De Officier der Infanterie zal na de Afloffing Raport laaten doen aan den Commandant van den Veld-Train, dat de Wagt overgenomen is, en des morgens van het geena des nachts by het doen der Patrouilles is voorgevallen. Beide Raporten zullen mondeling door een Onder Officier der Wagt gedaan worden. Het Parool en Contrefigne zal een der Adjudanten yan de Artillerie aan hem overbrengen.

De Officier van de Parcq Wagt zal des morgens en des avonds den Train zelf* vifiteeren, en van zyne bevinding op het Raport melding doen.

Des morgens worden de Vlaggen opgezet, en des avonds ingenomen, en opgerold geplaatft op de Parcq-Wagen.

Wanneer gemarcheert zal worden, zend men de Arreftanten naar de Brandwagt, die ze geduurende den Marfeh bewaakt.

Als tot den Marfeh ingefpannen word, en de Parcq-Wagen niet reeds vertrokken is, zo laat de Officier van de Wagt de Piquetpalen en Parcq-Lyn op de Wagen bergen. Doch zo de Fouriers die B 3 mee-

Sluiten