Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<" %f >

gevolgd was geweest, (10). Eenige der rechters meenden, dat het voldoende was, haaf met den koorde te ftraffen ; dat er in haar gedrag meer ongebondenheid, d.\aasheid eri zwakheid, dan tovery, plaatshad.

Dat laatfte gevoelen, geheel en al overeenkomstig met de gronden der regtvaardigheid en ingeevingen van het gezond verfcand, had den meesten byval: het kon zelfs volftaan , de ongelukkige Johanna met eene eeuwige gevangenis te ftraffen. Haare moeder alleen had de fchuld haarer ongebondenheid; een onkuisch gedrogt had haare onweetenheid misbruikt, om haar te verleiden, en om er, in het vervolg, het blinde werktuig haarer wandaaden van te maaken ; de duiycl was niet voor niet in dit alles. Johanna had de vermectefe en pnberaadflaagde beweegingeu tot wraak toegegeeven; de moeitens, die zy 2.ich aangedaan had, om den zieken te bezorgen y waaren, in eenig opzigt, eene hcrftclling haarer misdryven : zy had alles ongeveinsd bekend , en eene vrouw, op de

mis.