Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 65 >

de Begunstigde enz.

Deeze hebben dat juist niet, Gy kent deri ridder van Jaucourt niet : die man , die t midden in de verkwisting kunnende ieeven , en van een' onnoemlyken rykdom genot hebben, heeft verkoozen, wortelen te eeten, en op den blooten grond te flaapen , in het midden der ysbergen van Zwitzerland, om daar planten te kweeken; die alle zyne goederen met zyn volk gedeeld :heeft, om niets te behouden, dan het geen hy tot de eerfte leevens noodwendighceden van doen heeft • een weezentlyke wysgeer , die, by die verheevene veragting der rykdommen , de grootfte kennisfen in de genees- en letter-konst voegt , en eene onvermoeilyke zucht tot den arbeid, ten nadeelen zyner rust, onderhoud % en gezondheid ; een edelmoedig burger, die het van zyne noodwendigheeden afhoud, om het aan de jonge lettergeleerden te verfchalTen, om te kunnen leeven, terwyl zy zich aan de kostbaar? ftudien overgeeven ,

dis