Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 7

VALVERDE.

Een vroome dweepller voor de zogenaamde jnenfchelykheiJ; want voor niets dweept men zo Jigt, dan voor woorden, die geene bepaalde beteekenis hebben. De verbeeldingskracht gaat zwanger, en de martelaar wordt geboren,

ELVIRA.

Is Valverde ook een Wysgeer?

VALVERDE.

Mishaagt u dit? Welaan, laat ons uit de nevelige wolken der Wysbegeerte op de lachgende velden der Liefde afftygen!

ELVIRA.

Zy verdorren onder uwe voeten. In 't kort, vriend Veinsaart ! werp de pen weg, gryp het zwaard asn, en doe iets groots, als Elvira u minnen zal.

VALVERDE.

Noem my toch Pizarro's daadenf

ELVIRA.

Vraag de oude en nieuwe waereld! Door eigen veerkracht verhefte hy zich uit den laagen ftand eens zwynenhoeders tot den verheven kring vaa een krygsheld. Toen hy met een klein fcheepje, flechts van honderd matroozen vergezeld, Panama verliet, om eene onbekende waereld te veroveren, toen fluisterde myn hart zachtjes: Welk ';en dapper man! Toen hy op het kleine eiland Gallo ,A 4 met

Sluiten