Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 13

ken zwaard my uit de vuist wringen, noemde de Peruaners onze broeders....

VALVERDE.

Die verftokte heidenen onze broeders! Hier aan erken ik Las Cafas.

PIZARRO.

Toen hy zag dat zyne traanen op koud marmer vielen, ging hy tot de vyanden over, maakte verraaderlyk gebruik van hunne overmacht, van myne lesfen, zyne kundigheden, onze zwakte en fterk. te, en dwong my — ha! — tot een fchandelyken aftocht.

VALVERDE.

De wraak zweeft boven zyn hoofd.

PIZARRO.

Met eene verfterkte macht ben ik weérom gekeerd, en de jongen zal weeten dat Pizarro leeft.

VALVERDE.

De vraag is maar of Alonzo nog leeft?

PIZARRO.

Zo even heeft men Zyn wapendrager gevangen genomen. De vyand, zegt hy, is twaalfduizend' mannen fterk. Alonzo en Rolla zyn hunne aanvoerders. Zy offeren heden h unne Goden. Van deeze hunne gewaande veiligheid moeten wy gebruik maaken, en het offer met menfcheubloed begieten.

EL»

Sluiten