Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 63

ataliba.

Geef het my, lieve Grysaard! Ik bedank u.

grysaard.

Had ik toch meer dan dit en myn gebed! —■ Loop Jongen' klauter den boom weder op. (de Jongen gehooorzaamt.

de indiaan, (zich aan\ Ataliba's voeten werpende.) Zoon der zonne! —. zegen my —. ik fterf. —.

ataliba,

Gy fterft voor uw vaderland. God zegene u!

de stervende indiaan,

God zegene — den goeden Koning — (Hy fterft.') ataliba. (met aandoening op het lyk nederziende.) Bloed mijner onderdaanen! dierbaar, my toeveritrouwd pand! Ik heb u niet moedwillig opgeofI ferd.

grysaard. Spreek, Jongen! wat ziet gy?

de jongen.

Vriend en vyand, alles door elkander.

grysaard.

Wie wykt?

de jongen,

Geen van beiden.

A TA-

Sluiten