Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. \j?

Ik kreeg het zwaard niet vergeefs Wie my volgt, is een man des doods. (Hy gaat fchielyk heen.)

PIZARRO.

Raazende dolkop! — Vliegt hem fchielyk na! Brengt hem, zo mogelyk, leevend terug.

(De Soldaaten ylen hem na.)

Welk een duivel bezielt deezen mensch! Waarom gaf ik hem een zwaard! (Hy ziet naar buiten!) Zie hoe de uitzinnige zich verdedigt! — Hy rukt al verder voort. — God! hy ontkomt hen nog. Voort! zet hem fchielyk na! men moet hem niet langer verfchoonen. Houwt hem neder !

(Andere Soldaaten volgen hem na!)

De heuvel verbergt hem voor myn oog. — Geef my de fchuld van uwen dood niet, uitzinnige! Gaarne had ik u gefpaard; u grootmoedig myn fchuld voldaan. (Men hoort eenige fchotten!)

Sterf! gy waart een edeler dood waardig! — Wel nu?

EEN S OLDAAT.

Stel u gerust, Mynheer! de Heiden zal niet ver meer loopen. Ik zag hem vallen! De kogel trof hem, als ik het wel heb, in de rechter zyde.

PIZARRO.

Gaarne had ik hem leevend weder gehad! Die trotfche, my hier in myn leger te komen braveert!

M sotv-

Sluiten