is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 415

beveele hen , die van wegen hun handwerk of bc- Van di

roep verpligt zyn groote honden te houden, dat zy q^heio. dezelve vast leggen, en nimmer langs de ftraaten en wegen loopen laaten.

$. X.

Niemand veriioute zich eene zwangere vrouw door Jflhn]%£

vertellingen en onverwachte berichten van ongelukken , met daar

1 • 1 onnodige

voorat met met verhaalen van ongelukkige verlos- venei/ets. fingen , en overleeden kraamvrouwen te ontftellen ; vroedvrouwen en bakers moeten vooral ernftig gewaarfchuwd worden , dat zy haare zwangere en kraamvrouwen, om zich by dezelve des te grooter aanzien te geeven, niet voorzwetfen van haare heldendaaden, die zy by deeze en geene moeilyke verlosfing door het kind te keeren, en anderfmts hebben uitgevoerd; ik weet verfcheide voorbeelden van zwangere vrouwen, die, met diergelyke verhaalen geduurende haare zwangerheid onderhouden zynde , wanneer zy in {[arbeid waaren , en de verlosfing niet in allen deelen voorfpoedig afliep, de grootfte angst uitftonden, en hier door haare heldhaftige en grootfpreekende Vroedvrouwen in de grootfte verlegenheid bragten.

5. XI.

Integendeel trachte men zoo veelmoogelykter weg- Menmiet neeming van alle vrees, by alle gelegenheden het ge- oZl^vVrvaar, het welk de verlosfing vergezeld, zoo veel losfingzo,

' veel moe-

moogelyk te verkleinen , en daar het overlyden van gefyt vereene vrouw onder de verlosfing eene ganfche gemeen- ik'neu' te fchrik aanjaagd, pooge men door gegronde redenDd 3 ka-