is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 439 )

nef Beftuur, mitsgaders van alle begunfh'gers van Aristocj». tie en Regeeringsloosheid gemaakt; zo als voor ons'al mede zal worden gewaakt, dat, ingevolge de Staatsregeling, in andere gedeeltens van Beftuur, voor de weering derzelve» worde gezorgd.

Gelastende mitsdien het Uitvoerend Bewind, in naam van het Vertegenwoordigend Lichaam, alle Intermediaire Adminiftrative Beftuuren in de voormaalige Gewesten, alle Hoven van Justitie, Officieren, Justiciertn, en alle andere Geconftituëerde Machten, ieder voor zo veel hun aangaat te zorgen, dat aan den inhoud van voorfz. Proclamatie* ftiptelijk en in allen deele zal worden voldaan; en gelastemde wijders dat deeze zal worden afgekondigd en aangeplakt, daar, waar zulks behoord.

In den Haag den 15 December 1798.

Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

xiisr dffiV/isa'jqfêï riöijs na %tn~Atm bmasd- hhih^imr, ■ms'i

(was geparapheerd)

A. F. R. E. van HAERSOLTE, Vt.

(Onderfond")

od j ••••oh r ft°tinoii QtJovt^ j r;v3 sirüsnsbn #,bieèüiiiffes Ter Ordonnantie van Hetzelve,

(was getekend)

C. G. HULTMAN,

-oV psia.3bos tfbio ^bhlkom^ ups enraafiW nioüduqto m-i

jP IV

•*svG .