is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 41$

tekent zich zeiven aan de flaapen van het hoofd, in dc hoeken der oogen en op den borst, met roode cn witte vlekken. Op de zelfde plegtige wijze fchildert hij den Godsdienftige, wiens bezectenheid nu klaarblijkelijk wordt, door zijne veelvuldige lichaamsverdraaijingen, het draaien van zijne oogen, zijne wilde gebaaren, en ftuiptrekkende beweegingen. Men verzekert dat hij, in deeze geestdrijvende verrukkingen, vuur in zijne handen houdt en eet, zonder dat hem daar door eenig leed of ongemak wedervaare. De wonderwekkendfte omftandigheid, ondertusfehen, van dit alles, is, dat de Duivel den perfoon, in welken hij dus gevaaren is , dikmaals overvoert na eene afgelegene wildernis , daar hij drie uuren agter elkander wordt op gehouden, zonder dat eenig leevend mensch weete, wat van hem geworden zij. Hierom zoeken de Tovenaars en zijne Bloedverwanten , met alle toeziende oplettendheid , door het gantfche land, in de hoop van hem te zullen vinden; en hem gevonden hebbende, geleiden zij hem, met veel plegtigheids , na huis ; doch thans is hij zo vermoeid door zijne bezeetenhcid , dat hij naauwlijks een lid van zijn lichaam kan beweegen.

Met reden mogen wij ondcrftellen, dat door lang aanhoudende afzondering, fpijsonthouding en eenige bijzondere dranken , welke de Godsdienftige verpligt is te drinken , zijne verbceldingskragt door kunst Dd 2 ver-

Ds

godsdienst

der coN'

goaa-

nen , enz