is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55o WAARNEEMINGEN.

meeste onder de windhonden, ziet men dit ongeval gebeuren. Ten vierden heb ik opgemerkt, dat, voornaamlyk ten platten lande, heel veel meer honden dan teeven worden gevonden: want daar aan de eene kant de meeste menfehen liever honden dan teeven hebben, om de overlast van het loops worden, zo is ontegenzeglyk waar, dat de bulhonden, die gehouden worden tot wagt en defenfie, meestal van het manlyk geflagt moeten zyn, om dal een teev in haar dragt en het zogen der jongen tot die dienden als onbekwaam wordt; en veel meer moet dit worden aangemerkt in de honden, die tot de jagt behooren, welke in die natuurlyke omltandigheden komende, (en het welk nooit mist te gebeuren, om dat men die dieren niet binnen huis kan fluiten) voor de jagt geheel en al onbekwaam worden. Hier van daan koomt het dan, dat by de geboorte meest alle teeven van dac zoort, als ook van de bulhonden verdronken worden, terwyl men de honden behoud en grooc maakc. Deze aanmerkingen voorafgegaan zynde, dunkc my klaar te blyken, dat de honden, inzonderheid ten platten lande , zeer dikwyls om een teev verlegen zullen zyn, en, daar ze een fterken ftimulus vener. hebben, een groot verdriet moeten gevoelen van deze neiging, (die eindelyk in de grootfle drift veranderd,) niet te kunnen opvolgen. Deze drift en orgasmus vener. heb ik altyd het fterkst opgemerkt in de windhonden. Wanneer men nu verder in aanmerking