is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of BoLFtiNTIN. 4gtJ

achtig is en van de omgeflagen Slippen, die groenachtig zyn. De holte van de Bloem verftrekt voor Honigbakje, als zynde met een hel- \ der , zoet. Vogt gevuld: welks rand in 'cron-i de gekroond is met zes taamelyk dikke Roozekleurige Meeldraadjes, binnenwaards gekromd en op 't end langwerpige Meelknopjes hebbende. Op den bodem van het Honigbakje zit een. Eyrond Vrugtbeginzel,met een Roozekleurigen Styl, die zig toe de hoogre der Meeldraadjns, verheft, hebbende een naauwlyks blykbaaren Stempel, als in de geopende Bloem by b zeer duidelyk zig vertoont.

Nu gaa ik over tot den Rang der Driewyvigen onder de Zesmannigen , alwaar eerst voorkomt het Geflagt van

Melanthium.

Welks naam weleer op de Nigelle toegepast geweest, wegens de zwartheid der Zaaden (*), thans, ik weet niet om welke reden, door den Ridder gegeven is aan Planten, die een zesbladige Bloem hebben, uit welker verlangde Nagelen de Meeldraadjes fpruiten. Het bevat de volgende Soorten , die naar de plaats der afkomst onderfcheiden zyn.

CO Me-

(*j Zie II. Deels IX. Stok, bladz. 175.

Dd 5

ii. dxel. xii. stuk.

V.

\fdebl, HL

ÏOOFD« TUK.