is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 BRIEVEN aan êen

den reuk van een roos; maar nergens anders aan: want, vermits de andere zintuigen geflootcn zyn , zoo kan de ziel nietoordeelen over de natuur van het voorwerp zelvs, die dit denkbeeld veroorzaakt heeft; het is dan maar alleen het denkbeeld van den reuk van den roos , die in de ziel verwekt wort. Wy begrypen daar uit, dat de ziel zelvs zig dit denkbeeld niet maakt, dat haar onbekend zoude blyven zonder de tegenwoordigheid van een roos. Nog meer, de ziel is ten dezen opzichten niet onverfchillig, de bevatting van dit denkbeeld is haar aangenaam; de ziel zelvs heeft daar, in eenige maniere, aanbelang mede: dus zegt men, dat de ziel den reuk van een roos gevoelt, en deze bevatting noemt men gevoelen.

Dus is het met dc andere zinnen ook geleegen; elk voorwerp, waar van zy aangedaan zyn; verwekt in het calleufe lighaam een zekere verandering, het geene de ziel in acht neemt met een aangenaam of onaangenaam gevoelen, waar uit zy een denkbeeld trekt evenredig aan het voorwerp, dat zulks veroorzaakt: dit denkbeeld is gepaard met een gevoelen, zoo veel te fterker en gevoeliger na maate dat den indruk op het

cal-