is toegevoegd aan uw favorieten.

Lezen leeren : leesboekje voor het eerste leerjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar, hoor eens! Komt moe er aan? Ja, ja, moe komt er aan! Gauw de deur dicht! Heel gauw! Gauw weg-gaan! Heel gauw! Moe mag niet zien, dat Gijs-je snoept.

Gijs-je smijt de deur dicht. O, wee! Kijk eens! Haar rok-je komt er tus-schen! Ze wil weg, maar ze kan niet Ze trekt! Ze trekt! O, daar is moe al Moe ziet de snoep-ster. Moe is heel boos.

Moe zegt: „Jij krijgt van-daag geen taart meer. Jij hebt al ge-had. Jan en Truus wel. Jij bent een boo-ze snóép-ster."

31