Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleine geheimpjes wete', of bluffe' op 't pak, Of Pa's geleerdheid - denke' aan school; - -

De strak-

Gespannen lucht verflenst: een baljapon, Die langzaam kreukt uit de effen plooi; de zon Staat in het scheemrig West en krijgt een kleurtje, En hier en daar aan straat klapt al een deurtje Dicht, en 't gezin is in het warrem hokje En Ma belooft bij 't avondspel een grogje.

Ail ai! ai! kindre' op Zondags hobbelpaard, Weest toch bedachtzaam, en bedaard - bedaard 1

MIST

Vandaag is het niet vroolijk -

De mist dreint in de straat, Het is doodelijk - dood'lijk!

Als grauwe luizen gaat Het volk zijn wankelen weeg Onder de rokken van een helleveeg Hallo!

Over de vette steenen

Stolt het goud van een lamp,

Uit een boos oog beschenen Staat er de menschenramp!

Wat zouden ze doen bij zoo'n licht?

Daar wordt wel wat smerigs verricht Hallo!

Daar staan ze als paddenstoelen -

Een zwart, giftig gedoe, O! konden ze het voelen -

Maar hun harten zijn toe! Er zwerft een roep in den 'mist, De "roep van een vent - wie is 't? wie is 't? Hallo!

Sluiten