is toegevoegd aan je favorieten.

Spel van vier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn wezen en in dit geval stellig, moest in 't oog en in toom gehouden worden; maar intusschen werd ook zijn geest onweerstaanbaar getrokken in de richting, door de groote onderzoekers op dit gebied aangewezen. Wijd en rijk 't studieveld van den psychiater! een veld, direkt verbonden aan de allergrootste en allerdiepste levensvragen, waar de menschheid zich door de eeuwen heen mee heeft gekweld.

Lex was tegenstander van het denkbeeld, door velen van zijn collega's aangehangen, dat de psychiater, de analyticus, even koel dient te zijn als de chirurg, die het menschelijk lichaam ontleedt ter genezing; van begin af had hij een dubbele taak gezien voor den arts, die dit vak als praktijk koos: naast de koele ontleder en onderzoeker moest plaats blijven voor den warmen mensch, gesteld tot hulp van een medemensch in geestelijken nood. En zóó alleen vond hij bevrediging in zijn werk.

't Was een verheuging voor Rita, toen Noes op een dag onverwacht in Egmond bij haar kwam. Noes, mooi en vroolijk, vol verhalen over haar reis met Leo en terstond vol toewijding voor Wim.

„Stoutert!" verweet ze hem. „Ziek te worden, als Noes er niet is om je op te passen!"

Wim schaterde en klom op haar schoot. Hij zag er gezond uit, zijn snoetje gevuld, de handjes bruin door de zon.

Rita had 't gevoel, dat een heimwee in haar gestild werd.

In de middag, terwijl Wim sliep, lagen de zusters tegen een duinhelling, vlak bij huis, als in een warm nest.